Amacımız

Dernek, Ülkemizde ve uluslar arası düzeyde sağlık ve sosyal hizmetlerinin kalitesinin iyileşmesine katkıda bulunmak çağdaş dünya gereklerine uygun, hakkaniyet ve eşitlik ilkesine bağlı olarak sağlıkta kaliteli hizmetten faydalanılmasını sağlamak, kaliteli sağlık faaliyetlerinin etkinleştirilmesini ve geliştirilmesini sağlamak ve bu konuda çalışmalar yapan kişi ve kuruluşlara eğitim ve destek vermek amacındadır.

Ülkemizde Bilgi

Ve tecrübenin paylaşılması için tüm iletişim kanallarının aktif hale getirilmesine çalışılır

Kaliteye ilişkin

Materyalin açık kaynak felsefesiyle çoğaltılması için gerekli ortam oluşturulur sağlıkta kaliteli hizmet faaliyetlerinin geliştirilmesi için araştırmalar yapmak, yapılan çalışmaları izlemek

Sağlık ve sosyal

Alanda kalite ve akreditasyon sunan kişi ve birimler arasında koordinasyonu sağlamak ve işbirliğine teşvik etmek

Klinik kalite

Düzeyinin yükseltilmesi, Hasta güvenliği alanında gelişme sağlanması için çalışmaların yürütülmesi, Ülkenin kalite ve akreditasyon stratejisine katkıda bulunulması

Akreditasyon

Veren kuruluşlarda çalışan ve üyelerinin sosyal, psikolojik sorunları ile ilgilenmek, sosyo-ekonomik haklarının geliştirilmesi için çalışmak, sosyal tesisler açmak, işletmek

Belediye ve Özel Sektörün

Sunduğu sağlık ve sosyal alanlarda süre Analizleri yapmak. İnceleme raporlama ve belgeleme hizmeti vermek, Yabancı Ülkelere sistem kalite ve akreditasyon konuşun da hizmet sunmak

Daha fazlası için merhaba demek ister misiniz?

Bizimle iletişime geçin