Hakkımızda

Dernek, Ülkemizde ve uluslar arası düzeyde sağlık ve sosyal hizmetlerinin kalitesinin iyileşmesine katkıda bulunmak çağdaş dünya gereklerine uygun, hakkaniyet ve eşitlik ilkesine bağlı olarak sağlıkta kaliteli hizmetten faydalanılmasını sağlamak, kaliteli sağlık faaliyetlerinin etkinleştirilmesini ve geliştirilmesini sağlamak ve bu konuda çalışmalar yapan kişi ve kuruluşlara eğitim ve destek vermek amacıyla;

1-Ülkemizde Bilgi ve tecrübenin paylaşılması için tüm iletişim kanallarının aktif hale getirilmesine çalışılır

2-Kaliteye ilişkin materyalin açık kaynak felsefesiyle çoğaltılması için gerekli ortam oluşturulur sağlık ta kaliteli hizmet faaliyetlerinin geliştirilmesi için araştırmalar yapmak, yurtiçinde veya yurt dışında yapılan çalışmaları izlemek,

3-Kalite alanında bilgi ve fikir paylaşımı ve bilgilenme amaçlı işbirliği gayesi bulunan tüm ilgililer (öğrenciler, kamu ve özel sektör çalışanları, akademisyenler) e bilgi paylaşımı yapmak, sağlıkta kalite ve akreditasyon faaliyetlerinin geliştirilmesi maksadıyla yapılacak yasal düzenlemelere ilişkin Sağlık Bakanlığı, Aile ve sosyal politikalar Bakanlığı başta olmak üzere diğer kamu kurumlarımıza önerilerde bulunmak,

4-Sağlık ve sosyal alanda kalite ve akreditasyon sunan kişi ve birimler arasında koordinasyonu sağlamak ve işbirliğine teşvik etmek,

5- Sağlık ve sosyal hizmetlerin organizasyonel süreçlerinin iyileştirilmesi

6- Klinik kalite düzeyinin yükseltilmesi,

7- Hasta güvenliği alanında gelişme sağlanması için çalışmaların yürütülmesi,

8- Ülkenin kalite ve akreditasyon stratejisine katkıda bulunulması.,

9- Akreditasyon veren kuruluşlarda çalışan ve üyelerinin sosyal, psikolojik sorunları ile ilgilenmek, sosyo-ekonomik haklarının geliştirilmesi için çalışmak, sosyal tesisler açmak, işletmek,

10-Sağlık ve sosyal alanda kalite ve akreditasyon faaliyetleri ile ilgili konularda, yurt içinde ve yurt dışında düzenlenen etkinliklere ve seminerlere katılmak, yazılı ve görsel medyaya bilgi vermek,

11-ülkemizde

  • kalite bilincinin gelişmesine,
  • kalite iyileştirme kültürünün yerleşmesine,
  • sağlıkta ve sosyal hizmetlerin kalite felsefesinin anlaşılmasına,
  • kalite iyileştirme için gerekli nitelik ve bilgiye sahip kişi sayısının artırılmasına, hizmet etmek amaçlı eğitimler düzenlemek.

12-Sağlık ve sosyal hizmetlerin kalite alanında eğitim ve deneyim paylaşımı dokümanları çeşitliliğini artırmak,

13-Sağlıkta ve sosyal hizmetlerin kalite alanında sağlık kuruluşları düzeyinde yapılan projelere destek sağlayarak başarıya ulaşmalarına yardımcı olmak.

14-Sağlıkta ve sosyal hizmetlerin kalite ve hasta güvenliği konusunda raporlar hazırlayarak katkıda bulunmak.

15-Belediye ve özel Sektörün sunduğu sağlık ve sosyal alanlarda süre Analizleri yapmak. İnceleme raporlama ve belgeleme hizmeti vermek

16-Bakanlıklar ve belediyeler kurumlar tarafında sunulan hizmetlerin yerinde değerlendirmesinin yapılması. Gözlemsel bilimler değerlendirmeler yapmak ilgili makama sunmak Sunulan hizmetlerin kalitesini artırmaya çalışmak

17-Yurt dışında kalite konusunda faaliyetlerde bulunmak temsilcilik ve yetki belgesi düzenlemek

18-Yabancı Ülkelere sistem kalite ve akreditasyon konuşun da hizmet sunmak